Abdominal Gebelik

Gebelik, nomal gerçekleştiği sürece rahimde gerçekleşmesi beklenen bir durumdur. Gebeliğin tüplerde, yumurtalıklarda veya rahim ağzında gerçekleşmesi durumu ise dış gebelik olarak adlandırılmaktadır. Abdominal gebelik ise gebeliğin karın bölgesinde gerçekleşmesi durumudur.

Tıbbi terimi ektopik gebelik olarak geçmekte olan dış gebelik durumu, gebeliğin rahim dışındaki bölgelerde gelişmesi olarak adlandırılmaktadır. Normalde uterusun içerisine yerleşip oluşması gereken gebelik karın boşluğunda oluştuğu takdirde abdominal gebelik olarak adlandırılmaktadır. Karın bölgesinde oluşan abdominal gebelik, görülmekte olan tüm dış gebelik durumlarının yüzde 1’ini oluşturmaktadır. Bu durum her on bin ile otuz bin arasında gerçekleşen gebelikte bir kez görülmektedir. Abdominal gebelik dış gebeliklerden en sık görülen cinstir. Ancak en geç teşhis edilen dış gebelik durumu da abdominal gebeliktir. Bu gebeliğe erken tanı konulabildiği takdirde önlemek mümkündür. Erken teşhis edilmesi durumunda cerrahi operasyonla çözümlenebilmektedir.  Bu gebelik türünün görülmesinin sebepleri arasında yaş, psikolojik nedenler, yoğun ve stresli yaşam faktörleri bulunmaktadır.

Abdominal Gebelik Çeşitleri

Primer abdominal gebelik: Sperm ile yumurtanın rahimde değil de karında döllenmesi sonucunda meydana gelmektedir. Dış gebeliklerin primer abdominal gebelik olabilmesi için tuba ve overler normal yapıda olmalı ve uteroplasental fistül olmamalıdır.

Sekonder abdominal gebelik: Bu gebelik türü döllenmenin tubada meydana gelmesi sebebiyle karın içerisinde gerçekleşen dış gebelik türüdür.

Dalak, bağırsak, uterus bağlarında implante olabilmekte abdominal gebelik oluşumu cerrahi veya cerrahi olmayan yöntemlerle tedavi edilebilmektedir.

Belirtileri Nelerdir?

Gebeliğin karın içine yerleşmesi durumu olan abdominal gebelik durumunun rahimde gerçekleşen bir gebeliğin belirtilerini taşıması sebebiyle kişinin durumu fark etmesi oldukça zordur. Bu gebelik türünün görüldüğü her kadında belirtiler farklı şekilde görülmektedir. Bazı kişilerde belirti görülmemesi durumuyla da karşılaşılmaktadır. En yaygın belirtisi ise karın bölgesinde şiddetli bir şekilde görülmekte olan ağrı şeklidir.

Gebelik belirtilerinin yanı sıra aşırı ağrı hissedilmesi de bu gebelik durumunun belirtisi olabilmektedir. Fetüs hareketleri ile ilgili bir ağrı hissedilmesi sonucunda yapılan muayenede fetüsün vücutta olması gereken yerde görülmemesi durumu belirtiler arasında yer almaktadır. Bu durumda uzman bir doktor tarafından muayene sonucu bu gebeliğin mevcut olup olmadığı anlaşılmaktadır.

Koryonik Gonadotropin seviyelerini ölçmekte olan birtakım testler bulunmaktadır. Bu testlerle birlikte gebeliğin ileriki aşamalarında hormon seviyesinin anormal şekilde artması durumu da gebelikte ilgili bir problem olduğuna dair belirti oluşturabilmektedir. Bu durumda ultrason aracılığıyla abdominal gebelik durumunun oluşup oluşmadığı tespit edilebilmektedir. Ses dalgalarını görüntüleri elde etmek için kullanmakta olan ultrasonla birlikte laparoskopi yöntemi de teşhis için kullanılabilmektedir. Bu yöntem vücutta karın bölgesine görüntüleme aletinin yerleştirilmesi ile uygulanmaktadır.

Riskleri Bulunmakta mıdır?

Abdominal gebelik bazı riskler barındırmaktadır. Örneğin, abdominal gebelik nedeniyle karın boşluğunda yer alan organlarda iç kanama ve bazı organlarda hasar görülmesi durumları riskler arasında yer almaktadır. Abdominal gebelik sonucunda canlı doğum da gerçekleşmektedir. Fakat abdominal gebelik sonucunda dünyaya gelen bebekte konjenital anomaliler olağandan fazla görülmektedir. Çok nadir olarak görülen bir durum olsa da fetüsün abdominal gebelikte ölmesi ve taşlaşması durumu da olası riskler arasında yer almaktadır. Riskler arasında karın içerisinde kanama görülmesi de yer almaktadır. Aynı şekilde bebekte anomali durumu görülmesi de mümkün olmaktadır. Bunların yanı sıra doğumun gerçekleşmesi sonucu bebekte uzuv kaybı görülebilmektedir.

Abdominal Gebelik Tedavisi

Abdominal gebelik tedavisi hamilelik açısından bir tehlike içermemektedir. Bu tedavi sırasında düşük dozda lokal anestezi yapılması gerekmektedir. Eğer tedavi sırasında düşük dozda lokal anestezi yeterli olmuyorsa gebeliğe son verilmesi gerekebilmektedir.

Abdominal gebelik görülmesi durumunda mutlaka cerrahi müdahale uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra gerektiği kadar başarılı olamamasına karşın nadiren metotreksat tedavisi de uygulanabilmektedir. Ameliyat sırasında plesantanın çıkarılması gerekmektedir. Bu esnada çok fazla kanamanın oluşması durumu beklenebilmektedir. Bu kanama durumundan ötürü laparotomi tercih edilmektedir. Aynı zamanda laparoskopi de tercih edilebilmektedir. Kanama riskinden ötürü bazı ameliyatlarda doktor tarafından plesantanın çıkarılmaması tercih edilebilir. Bu gibi durumlarda yalnızca fetüs çıkarılır ve plesanta kalır.

Laparoskopik cerrahi yöntemi özellikle gebeliğin ilk haftalarında görüldüğü takdirde oldukça başarılı geçmektedir. Cerrahi tedavinin uygulanmadığı durumlarda sistemik veya lokal metotreksat tedavisi de oldukça başarılı olmaktadır. Lokal tedavinin uygulanamadığı durumlarda ise sistemik metotreksat ile cerrahi yöntemler uygulanabilmektedir. Laparatomi, hamileliğin ileri haftalarında teşhis edilen abdominal gebelik durumlarında uygulanmaktadır. Hamilelik haftası ilerlediği takdirde daha fazla kanamaların görülmesi ve enfeksiyon kapma riski artmaktadır. Bu durumda abdominal gebelik durumu teşhis edildiği andan itibaren vakit kaybetmeden tedaviye başlanılmalıdır.

Overyan Gebelik

Ektopik gebelikler genellikle tubada görülmektedir ancak tuba dışından en sık görüldükleri yer overlerdir. Gebeliklerin overde yerleşmesine ovarian gebelik denmektedir. Ovaryan gebeliklerin tubal ektopik gebeliklerin aksine tubada meydana gelen hasarlarla ilişkisi bulunmamaktadır. Rahim içi araç kullananlarda risk artışı söz konusudur.
Tüm gebeliklerde 1000’de 1’den daha az sıklıkla, tüm ektopik gebeliklerin yaklaşık %1-3’ünü oluşturacak kadar görülmektedir. Nadiren miada kadar yaşayabilir ve bu gebelikler canlı doğumla sonuçlanabilmektedir.

Nasıl Anlaşılır

– Over lokalizasyonunda gestasyonel kesesi bulunması
– Kese uterusa ovaryan ligamen ile tutunmuş olmalı
– Gestasyonel kese duvarında ovaryan doku histolojik olarak gösterilmeli
Çok nadiren bilateral ovaryan gebelik vakaları bildirilmiştir

Daha Fazla Sağlık

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir