Bir kadının düşük yaptıktan sonra tam olarak ne kadar beklemesi gerektiği konusunda doktorlar arasında görüş birliği neredeyse yoktur.

Bazı doktorlar hemen yeniden denenmesi gerektiğini savunurken Dünya Sağlık Örgütü en az 6 ay, bazı diğer örgütler de en az 18 ay beklemek gerektiğini bildirirler.

Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar, düşük sonrası hamile kalma zamanında bazı yeni bilgiler elde edilmesini sağlamıştır.

Düşük Nedir?

Düşük, gebeliğin 20. haftasından önce fetüsün kaybedilmesi demektir. Düşük için tıbbi terim “spontan düşük” anlamına gelir. Tanımlanan gebeliklerin yaklaşık %15-25’i düşükle sonuçlanıyor.

Düşüklerin %80’inden fazlası hamileliğin ilk üç ayında gerçekleşir. Düşüklerin gebeliğin 20. haftasından sonra görülme olasılığı düşüktür; bunlar “geç düşük” olarak adlandırılır.
Düşük, erken gebelik ile ilişkili en yaygın komplikasyonlardan biridir. Ne yazık ki, tüm gebeliklerin yaklaşık dörtte birinde düşük görülüyor. Düşüklerin tahminen %85’i 12. haftadan önce gerçekleşir.

Bir kadın hamilelikten önce düşük yapabilir. Düşük yaygındır, ancak son derece travmatik ve yıkıcı bir deneyim olabilir.

Düşük Sebepleri Nelerdir?

Çoğu düşükler, doğmamış bebeğin ölümcül genetik sorunları olduğunda ortaya çıkar. Genellikle, bu sorunlar anneyle ilgisizdir. Diğer düşük nedeni şunları içerir:

  • Enfeksiyon
  • Annede, diyabet veya tiroid hastalığı gibi tıbbi durumlar
  • Hormon sorunları
  • Bağışıklık sistemi tepkileri
  • Annede fiziksel problemler
  • Uterin anormallikleri

Ayrıca bir kadın 35 yaşın üstünde ise, diyabet veya tiroid sorunları gibi bazı hastalıkları varsa ve daha önce üç veya daha fazla düşük yaptıysa, bu şartlarda düşük yapma riski daha yüksektir.

Düşüğe Neden Olan Sağlık Problemleri Nelerdir?

Plasental Problemler: Plasenta anormal bir şekilde gelişirse, anneden bebeğe kan akışı kesilir.

Kromozom Sorunları: Bazen, fetüs yanlış sayıda kromozom alabilir, bu da fetüsün anormal gelişimine neden olur. İlk üç aylık dönemde oluşan düşükler bebekte esasen kromozom anomalileri ile ilişkilidir.

Vücut Yapısı Anormallikleri: Anormal şekillendirilmiş rahimler ve rahimdeki miyom gelişimi (kanserli olmayan büyüme) gelişmekte olan bir fetüsü risk altına sokabilir.

Polikistik Over Sendromu (PCOS): Yumurtalıklardaki bu sorun hormonal dengesizliğe neden olur.

Servikal Yetmezlik: Serviks rahmin boynudur. Serviksin kasları zayıf olduğunda, gebelik zamanından çok erken açılabilir, bu da düşük yapar.

Yaşam Tarzı Faktörleri: Sigara içmek, alkol almak veya yasadışı uyuşturucu kullanmak gibi alışkanlıklar düşük yapmaya sebep olur.

Düşükten Sonra Hemen Hamile Kalınır mı?

Uzmanlar gebeliğin erken döneminde düşük yapan kadınlara genellikle yeniden hamile kalmadan önce üç ay beklemelerini önerirler. Buna rağmen son dönemde yapılan bilimsel çalışmalar bunun tam tersini ortaya koymuştur.

Buna göre, anne adayı düşükten sonra daha çabuk gebe kalabilir. Bir jinekoloji dergisinde yayınlanan araştırma detaylarına göre; 20 hafta altında bir ya da 2 düşük yapmış 18-40 yaşları arasında 998 gebenin incelenmesi sonrasında çıkan sonuçlar değerlendirilmiştir. Çıkan araştırma sonuçlarında, düşük sonrasında üç aydan daha kısa süre içinde gebe kalmaya çalışanların %53 oranında başarılı olduğu gözlenmiştir.

Anne adayları bu gebeliklerini sorunsuz bir şekilde doğuma kadar da götürmüşlerdir. Bu araştırmada çıkan sonuçlar aynı zamanda düşük yapan anne adaylarının düşükten sonra ne zaman hamile kalmaları gerektiği sorusuna da cevap niteliği taşımaktadır.

Düşükten Sonra Hamile Kalmanın Riskleri Bulunur mu?

Son yıllarda yapılan araştırmalarda, bilim insanları ilk hamileliklerindeki düşükten hemen sonra hamile kalan 30.937 kadını inceledi. Uzmanların elinde ilk hamilelikteki düşüklerin sebeplerine ilişkin bilgiler yoktu.

Genelde düşükten sonraki altı ay içinde hamile kalanlarda düşükten sonra uzun süre bekleyenlere oranla daha az sorun ve daha iyi bir hamilelik gözlendi.

Düşükten sonra iki sene bekleyen kadınlarda annenin hayatını bile tehdit etme olasılığı olan ektopik hamilelik yani bebeğin rahim dışında bir yere, genellikle de fallop tüplerine yerleşmesi olasılığı ve kürtaj tehlikesi o kadar uzun süre beklemeyen kadınlara oranla çok daha yüksek bulundu. Bu kadınların ayrıca sezaryenle doğurma, prematüre veya düşük kilolu bebek doğurma ihtimalleri düşükten sonraki ilk altı ayda hamile kalan kadınlara oranla daha yüksekti.

Araştırmada hamileliğin ilerleyen safhalarında düşük yapmış kadınlar da vardı ve bulgular hamileliklerinin ilk döneminde düşük yapan kadınlarınkiyle benzerdi.

Düşükten Sonra Hamile Kalınmamasını Gerektiren Durumlar Var mı?

Uzmanlar özellikle bahsedilen araştırmalar sonrasında, tek bir düşük sonrasında beklemeye hiç gerek olmadığını söylerler.

Ancak; eğer kadın iki veya daha fazla düşük yapmışsa düşük sebepleri tam anlamıyla belirlenmeden bir kere daha hamile kalmamalıdır.

Bu sebeplerin araştırılması üç ay gibi bir süreyi bulabilir. Çünkü bu tür durumlarda anne adaylarında en yaygın sebeplerden en az görülen sebeplere kadar geniş bir yelpazenin taranması gerekir. Sebep tam olarak bulunmadan ise, tekrar hamile kalınması önerilmez.

Birden fazla düşüklerde yeniden hamile kalma vakti dikkatle ve doktorla birlikte belirlenmelidir.

Daha Fazla Bebek İsteyenler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir