Tüp Bebek Tedavisi Nedir? 

Tüp bebek tedavisi, kadın üreme hücreleri olan yumurtaların ve erkek üreme hücreleri olan spermlerin vücut dışında, laboratuvar ortamında bir araya getirilerek döllenmenin elde edilmesini sağlayan bir tedavi türüdür. Tüp bebek tedavisinde döllenen yumurtalar bölünmeye başlayıp, embriyo adı verilen ilk gelişim aşamalarını laboratuvar ortamında geçirirken, anne adayının rahmine yerleştirilir. Bu aşamadan sonra elde edilen gebelik ile doğal yollardan gerçekleşen gebeliğin arasında bir fark bulunmamaktadır. Doğal gebelikten farkı ise dölleme işleminin laboratuvar koşullarında gerçekleştirilmesi ve döllenen yumurtaların anne rahmine tekrar geri yerleştirilmesidir.

Laboratuvar ortamındaki dölleme işlemi ya spermleri yumurtaların yanına bırakıp bu spermlerin kendi kendilerine yumurtanın içine girip dölleme işlemini gerçekleştirmesini beklemek şeklinde olmakta ya da mikroskop altında spermin bir pipet yardımı ile direkt olarak yumurtanın içine enjekte edilerek döllemenin sağlanması şeklinde gerçekleştirilmektedir. Tüp bebek uzmanları iki yöntem arasındaki tercihi çiftlerin özelliklerine göre belirler. Böylece çiftler için en yüksek başarı şansı hedeflenmiş olur.

Tüp bebek tedavisi, başarı oranlarının en yüksek olduğu yardımcı üreme yöntemidir ve bu yöntemde, kısırlık sorunlarının %80’i çözülebilmektedir. Ancak tedavi ile ilgili yanlış bazı düşünceler mevcuttur. Bunlardan en yaygın olanlarını sizler için derledik.

Tüp Bebek Tedavisinde İkincil Tedavilerde Başarı Oranı Gittikçe Artmaktadır

Tüp bebek tedavisinde ilk 3 denemede başarı şansı aynıdır. İkinci denemenin daha başarılı olduğu düşüncesi ise, ilk denemede yapılan hatalar ve eksikliklerin ortaya çıkarılması ve ilk tedavinin ikinciyi tedaviye rehberlik edeceği düşüncesidir. Bu düşünce doğrudur fakat başarı oranları ilk 3 denemede aynı, sonraki denemelerde daha azdır.  Başarılı tüp bebek merkezlerinde amaç ilk denemede gebeliğin sağlanmasıdır.

Tüp Bebek Tedavisi Zor Ve Ağrılı Bir Tedavidir

Tüp bebek tedavisi, her geçen gün geliştirilmekte ve başarı oranları artmaktadır. Tüp bebek tedavisi, günümüzde yaklaşık olarak bir ay sürmekte ve bu süre zarfında çiftin sosyal ve iş hayatı sekteye uğramamaktadır. Tedavi süresince çift yalnızca muayene ve tedavilere gelir ve bunlar bittikten sonra evine ya da işine dönebilir. Tüp bebek tedavisi göre anne adayı ağrı ya da sızı çekmemektedir.

Tüp Bebek Tedavisinden Sonra Anne Adayı Doğum Olana Kadar Yatmalıdır

Eğer anne adayının gebeliği riskli bir gebelik değilse, doğum yapana kadar yatmak ya da çeşitli kısıtlamalar yaşaması söz konusu değildir. Eğer anne adayının gebeliği sağlıklı bir şekilde ilerliyorsa, bu gebelik doğal yollarla oluşan gebelikten farksız olarak ilerler ve anne adayı herhangi bir ağrı ile karşılaşmaz. Her gebe gibi, ağır işlerden kaçınarak, beslenme düzenine dikkat ederek ve stresten uzak durarak gebelik süresince istediği aktiviteyi yapabilir.

Tüp Bebek İle Her Yaşta Gebelik Mümkündür

Kadınların yaşı ilerledikçe üreme yetisi azalmaktadır. Yaşın ilerlemesi ile yumurtalık rezervleri nitelik ve nicelik bakımından azalır. Bu durum 35 yaşından sonra hızlanmaktadır. Bu sebeple de her yaşta tüp bebek tedavisi ile çocuk sahibi olmak mümkün değildir. 40 yaşındaki kadınlarda neredeyse doğurganlık özelliği tamamen kaybolmaktadır. 25 – 30’lu yaşlarda gebe kalma olasılığı %50 civarında olurken 40 yaşından sonra gebelik şansı %15 civarına kadar düşmektedir.

 

Tüp Bebek Tedavisi İkiz Ya Da Üçüz Gebelikler Meydana Getirir

Tüp bebek tedavilerinde transfer edilen embriyo sayısına göre çoğul gebelik riski her zaman vardır ancak embriyo transferi, 35 yaşından küçük ve ilk iki denemesi olan kadınlarda yalnızca bir tane embriyoya izin vermektedir. Bu skalanın dışında kalan kadınlara ise en fazla 2 embriyo transfer edilmektedir. Bu sayede çoğul gebelik riski bulunmamaktadır.

Sperm Hücresi Olmayan Erkeklerin Baba Olması İmkânsızdır

Eğer baba adayının sperm sayısı yetersiz ya da hiç yoksa ancak testislerde sperm üretimi mevcut ise, Mikro TESE yöntemi ile alınan tek bir sperm hücresinden çocuk sahibi olabilmek mümkündür.

Tüp Bebek Tedavisi %100 Bir Başarı Sağlamaktadır

Tüp bebek tedavisi başarı şansı en yüksek yardımcı üreme yöntemi olmasına rağmen, yüzde yüz başarı oranı bulunmamaktadır. Bu oran her çifte ve merkeze göre değişebilmekle beraber, gebe kalma olasılığı tüp bebek tedavisinde ortalama %60’tır.

Çocuk Sahibi Olamayan Çiftlerde Problem Hep Kadın Kaynaklıdır

Tüp bebek tedavileri konusunda belki de en yaygın olarak doğru bilinen yanlışlardan biri çocuk sahibi olamama probleminin kadından kaynaklanmasıdır. Tüp bebek hizmetlerinin sunulduğu kurumlarda elde edilen istatistikler sorunun kadın-erkek arasında eşit dağıldığını göstermektedir. Aynı şekilde, birlikte tedavi için başvuran çiftlerin yaklaşık %30-40’ında sorun her iki bireyden de kaynaklanabilmektedir. Bu yüzden problemin kimden kaynaklandığından çok nerede ve neden kaynaklandığını bilmek önemlidir.

Tüp Bebek Tedavisinde Düşük Riski Olmaz

Tüp bebek tedavisi ne kadar yüksek başarı oranına sahip olsa da hala çocuk sahibi olmak isteyen fakat bu konuda sorun yaşayan, tekrarlayan düşükler yaşayan çiftlerde sorunu tümden çözecek kadar bir fayda sağlayamamaktadır. Düşüklerin altında genetik, anatomik, immünolojik ve başka nedenler yatabilmektedir. Mevcut bilgi ve teknolojimiz sayesinde düşüklerin önemli bir kısmını engelleyebilmekteyiz ancak tüp bebek tedavileri bu konuda yaşanabilecek riskleri tümüyle ortadan kaldırmamaktadır.

Tüp Bebek Tedavisinde Alınan İlaçlar Kilo Aldırır

Tüp bebek tedavilerinde kullanılan ilaç dozu kadının yumurtalık rezervi ve elde edilmesi istenilen yumurta sayısına göre değişmektedir. Tüp bebek tedavisi demek çok sayıda ve yüksek dozda ilaç tedavisi demek değildir. Gelişen tıp teknolojisi sayesinde tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçların etkinliği ciddi oranda arttırılmış ancak olası yan etkileri de minimuma indirgenmiştir.

Dondurulmuş Embriyonun Başarısı Düşüktür

Dondurulmuş embriyoların rahme nakil edilmesi sonrası elde edeceğiniz başarı en az taze embriyolar ile elde edilen başarı kadar yüksektir. Bazı araştırmalar dondurulmuş embriyo ile gebelik şansının daha yüksek olduğunu ortaya koyar. Daha yüksek başarılar elde etmek için Bu nedenden uygun çiftlerde embriyolar oluşturulduktan sonra dondurularak saklanabilir.

Daha Fazla Bebek İsteyenler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir